Back to top

Afegeix un nou comentari

imatge de Alex Garcia
Alex Garcia

Gràcies Roger, em quedo amb els dos titulars:

- A BaseTIS estem per sobre de la mitja 27% vs 22,9%

- Estem treballant en un pla d'igualtat sense que sigui un requisit obligatori pel tamany d'empresa.

Som-hi BaseTIS!!