Back to top

Add new comment

Xavier Valls's picture
Xavier Valls

Tristement quantificar i totalitzar fa perdre la visió individual, darrera de cada un d'aquells números hi ha una persona (o tota una famíla) patint, això ho hem viscut a BaseTis a peu de canó (mai mes ben dit).

Esperem que algun dia els poders polítics deixin de veure números i començin a veure persones, deixin de valorar la seva gestió en dades econòmiques i integrin valoracions humanístiques.

Gràcies per l'article