Back to top

Add new comment

Pere-Lluis Huguet's picture
Pere-Lluis Huguet

Per a aquelles interesades, existeix el Programa Català de Refugi. És una mica trist, perquè malgrat la quantitat de sol·licitants, hi ha persones al programa que i tot i portar més d'un any aquí els hi poden denegar l'estatus de refugiat, quan ja han creat vincles aquí, fins i tot estant al programa, sense contar les que es queden fora. Però bé, tot ajuda. És un programa fàcil per compaginar amb el dia a dia així que us ho recomano si us voleu implicar una mica més. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/per...