Back to top

Add new comment

Alex Garcia's picture
Alex Garcia

Comenteu que a BaseTIS som un 27% de dones, quin és el % de mitja de dones al sector TIC? i a una empresa del tamany de BaseTIS?

Tingueu en compte que és obligatori per a empreses de més de 250 persones de mitja anual i sense comptar les persones que tenen contracte de becari.