Back to top

Add new comment

Roger Sanjaume's picture
Roger Sanjaume

Segons AMETIC (la patronal principal del sector) la mitjana del macrosector TIC va ser de 37,4% el 2017. Segons l'INE, el 2015 del personal dedicat a I+D dins del sector TIC (com seria Basetis majoritàriament) un 22,9% eren dones. I aquests % cauen dràsticament si ens fixem en posició, sou o edat. 

Efectivament, Basetis segurament està a un o dos anys (al ritme actual) d'estar obligada per llei. En aquest cas la iniciativa sorgeix de la voluntat interna de conèixer-nos millor i implementar mesures per continuar progressant en aquest sentit, més que no pas d'un imperatiu legal.