Back to top

Añadir nuevo comentario

Imagen de Aitor Gurrea
Aitor Gurrea

Molt bon fil! Per afegir-ne un referent positiu, la sèrie Sense8 és molt bona i la majoria de personatges són del col·lectiu i tracten varis temes.