Back to top

Añadir nuevo comentario

Imagen de Andreu Carreras
Andreu Carreras

El recurs del fútbol es anacrònic Xavi... Ho podries tornar a fer però comparnt-ho amb el Tinder?...