By Anna Pérez i Daniel Ran

Un any més, durant els mesos de març i abril, BaseTIS ha repetit l’estratègia de captar nou talent assistint a diferents fòrums d’empresa organitzats per algunes de les universitats de Catalunya. Aquests fòrums estan organitzats per les universitats, on es presenten diferents empreses i institucions, i van dirigits a estudiants, principalment d’últim curs, els quals estan buscant una sortida professional al acabar els seus estudis. 

L’àrea de BaseTIS encarregada de gestionar la nostra participació a aquests actes és Join. Des de l’equip de Join s’actua en dues línies de treball complementàries per tal de captar el millor talent:

  1. Vehicular la captació de talent, a partir de les referències que arriben de qualsevol persona de BaseTIS.
  2. Gestionar els convenis de cooperació educativa.
     

Beneficis per a estudiants

En aquests actes, els i les estudiants tenen l’oportunitat de conèixer empreses relacionades en l’àmbit dels estudis que estan cursant i tenen un primer contacte amb les persones que els introduiran en un futur procés de selecció. D’aquests fòrums poden sorgir convenis per realitzar pràctiques laborals amb nosaltres i/o un contracte de treball.

A part, en aquests fòrums els estudiants poden posar en pràctica altres competències més transversals que no se solen veure a classe, com són: primer contacte amb empreses, començar a construir-se una xarxa de contactes laborals, elaborar i presentar un CV, així com entrar en un procés de selecció laboral.
 

Beneficis per a BaseTIS

Per a BaseTIS, les universitats són una de les fonts principals de captació de nou talent, per això li donem molta importància al fet de donar-nos visibilitat en els seus actes i estar presents en les seves borses de pràctiques. Assistint als actes conseguim ajudar a la formació dels estudiants, a la vegada que BaseTIS aconsegeuix incorporar gent nova, amb moltes ganes d’apendre i començar noves aventures.
 

On hem participat?

Aquest 2018, des de BaseTIS hem assistit als següents fòrums i xerrades:

  • IES Joan d’Àustria: xerrades informatives a alumnes cursant el cicle de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’ Aplicacions Multiplataforma.

 

 

 

 

  • Fòrum FME-Empresa 2018 de la Universitat Politècnica de Barcelona, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística.
     

 

Resultat dels fòrums

Un cop hem assistit a tots els fòrums, a BaseTIS hem fet una revisió de tots els CV rebuts. Amb això hem pogut extraure una primera selecció de candidats a entrevistar, potencialment per a convenis de pràctiques. D’aquesta manera esperem incorporar 15 estudiants en pràctiques el primer quadrimestre del 2018, amb la idea i il·lusió que, tant l’empresa com la persona encaixin, i poder així continuar creixent laboral i personalment amb BaseTIS.

El nombre de CV rebuts aquest any des de diferents centres educatius és el següent:

Foto de capçalera: Carlos Cañizares / BaseTIS
CFIS,FME,Join,Medalla Blogger,Open,talent,UB,