La nova oficina forma part de l’Espaitec, dins del campus de la Universitat Jaume I.

 

A principis de maig es va fer efectiva l’obertura d’un nou centre de treball de Basetis. La nova oficina es troba a la ciutat de Castelló de la Plana, concretament a l’Espaitec, dins del campus de la Universitat Jaume I. La iniciativa ha estat impulsada per les treballadores de la zona per a cobrir necessitats personals i comercials que s’havien detectat en els darrers mesos.

 

En aquest cas, des del punt de vista personal, era necessari un lloc de trobada confortable per a tothom. Fins ara, l’espai de feina compartit era la casa particular d’un company que, a més, també feia de punt de trobada per a activitats socials més enllà de les laborals. A causa de l’augment de l’equip i de les noves contractacions, va passar a ser més complicat reunir-se en aquest espai.

 

Per altra banda, donada la voluntat de creixement de l’equip a la zona i de l’entrada de convenis de pràctiques de la universitat i altres centres educatius del territori era necessari oferir un espai professional per trobar-se, així com seguretat i confiança al professorat responsable de les pràctiques en qüestió. 

 

Pel que fa al vessant comercial, s’ha considerat com a prioritari tenir un espai oficial on reunir-se amb els clients de la zona per transmetre una sensació d’escalf i de proximitat. A més, amb l’obertura d’aquest centre de treball naix la possibilitat d’arribar a noves oportunitats comercials  i fer un push comercial per la zona.

 

Per què l’Espaitec?

 

Després d’estudiar diferents opcions on obrir l’espai s’ha decidit aterrar a l’Espaitec, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, un punt neuràlgic d’innovació i desenvolupament a la zona de Castelló. Han estat diferents factors els que ens han fet decantar per aquesta opció. 

 

En primer lloc, la ubicació del campus i la seua proximitat amb l’estació ferroviària, així com amb la sortida de l’AP-7 i altres carreteres principals, fan que la intercomunicació amb les poblacions pròximes i amb l’oficina de Pedrera siga més fàcil i directa. A més, les opcions de transport públic urbà que es disposen per a desplaçar-se fins a l’espai ens dona una ubicació molt ben interconnectada pels diferents perfils de gent que poden fer ús de l’espai. 

 

Les instal·lacions i serveis que ofereix l’Espaitec – oficines diàfanes, sales de reunions o  activitats de networking – són un bon ventall d’opcions per crear un espai òptim de treball i aconseguir fer push comercial.

 

Un altre avantatge d’aterrar a l’Espaitec és la creació d’un ecosistema d’innovació col·laborativa. Estar en contacte amb altres empreses del sector facilita l’intercanvi d’idees, la generació de sinergies i el desenvolupament de projectes conjunts. Aquestes col·laboracions poden donar lloc a solucions més innovadores i eficients, així com a la creació de nous productes i serveis que d’altra manera no haurien estat possibles.

 

Compartir espai amb altres empreses també facilita la creació de xarxes professionals sòlides. La proximitat física permet establir relacions més estretes amb altres empreses i professionals del sector, la qual cosa pot derivar en noves oportunitats de negoci o aliances. Participar en esdeveniments, seminaris i tallers organitzats per l’Espaitec amplia encara més aquestes possibilitats, afavorint la visibilitat i el reconeixement.

 

En resum, compartir espai a l’Espaitec de la Universitat Jaume I ofereix una sèrie d’avantatges significatius per a les empreses del sector informàtic i tecnològic. Des de la innovació col·laborativa fins a l’accés a infraestructures de qualitat, passant per la creació de xarxes professionals i l’accés a talent qualificat. L’Espaitec proporciona un entorn dinàmic i estimulant que pot impulsar l’èxit i el creixement empresarial, i ara Basetis també hi formem part.

Castelló,Espaitec,Open,