A l’àrea de Social hem definit un procés amb el qual es poden fer donacions directament des de Bonusetis, una eina per gestionar el bonus econòmic que dona Basetis a cada treballadora. Els diners recaptats es destinen exclusivament a fer donatius en nom de totes, per a entitats que hagin proposat les mateixes persones de l’empresa.

 

Quantes persones han participat?

Com a empresa, hem assolit que quasi el 86% de les persones de Basetis hagi participat en el bonus social.

 

Quants diners hem donat?

Cada persona que va rebre bonus al darrer Q3 va decidir quin import volia donar a cada entitat i aquest va ser el resultat:

  • 671€ per Amics de la gent gran, entitat que lluita contra la soledat no desitjada i l’aïllament social al qual queden exposades milions de persones grans. Proposat per Ana Garcia
  • 870€ pel Banc dels aliments, fundació que té com a objectius principals lluitar contra el malbaratament recuperant excedents alimentaris aptes per al consum humà i lluitar contra la pobresa alimentària, fent arribar els aliments recuperats a persones en situació de precarietat del nostre entorn. Proposat per Ana Garcia
  • 428€ per Jardinet dels gats és una entitat dedicada a la cura i protecció dels gats de carrer i abandonats, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proposat per Javier Garcia.

 

Amics de la gent gran

Entitat que lluita contra la soledat no desitjada i l’aïllament social al qual queden exposades milions de persones grans, fundada el 1987.

La seva missió és lluitar contra la soledat i la marginació a les que queden exposades milers de persones grans mitjançant l’acompanyament emocional de persones voluntàries i sensibilització de la societat, amb el desenvolupament de projectes i campanyes.

La seva visió és una societat que reconegui el paper, la singularitat i el valor de les persones grans que la conformen, evitant-ne així l’exclusió i enriquint-nos tots i totes d’una vellesa que ha de ser vista com una oportunitat col·lectiva i individual, i no com un llast.

L’Ana Garcia va proposar aquesta entitat perquè…

Cal recordar la gent gran

Imatge de Amics de la gent gran

Banc dels aliments

És una fundació independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre, que té com a objectius principals lluitar contra el malbaratament recuperant excedents alimentaris aptes per al consum humà i lluitar contra la pobresa alimentària, fent arribar els aliments recuperats, a persones en situació de precarietat del nostre entorn.

El Banc dels Aliments fonamentalment aconsegueix aliments, els distribueix a entitats socials i utilitza els recursos de què disposa per a regular les entregues d’aliments al llarg de tot l’any. Els aliments s’aconsegueixen per tres vies: la lluita contra el malbaratament, les donacions i el programa subvencionat per la Unió Europea.

L’Ana Garcia va proposar aquesta entitat perquè…

Fan una feina molt important

Imatge de Banc dels aliments

Jardinet dels gats

És una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la cura i protecció dels gats de carrer i abandonats, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Són un equip de persones voluntàries que treballen de manera desinteressada pel benestar dels gats del Districte de Ciutat Vella.

També duen a terme accions d’intervenció comunitària, amb persones amb risc d’exclusió, en salut comunitària, accions formatives per escoles i activitats de les empreses envers el foment de la Responsabilitat Social Corporativa amb accions com els Community Days.

En Javier Garcia va proposar aquesta entitat perquè…

És una colònia de gats on van a parar gats abandonats i els cuiden mentre algú els adopta o acull, però també tenen gats que no tenen aquesta opció, gats que no vol ningú perquè són vells, tenen malalties o altres motius.

Imatge de Jardinet dels gats
Moltes gràcies a totes!

social@basetis.com

Foto de capçalera de Basetis
Bonusetis,Open,social,