Què se celebra?

L’Associació de Professionals de la Usabilitat va implantar en 2005 el Dia Mundial de la Usabilitat (el 12 de novembre) i des de llavors porta celebrant-se, anualment, al voltant del món. Aquesta proposta se sustenta en la necessitat de conscienciar i sensibilitzar als ciutadans de l’important que resulta “facilitar” i assegurar l’ús dels productes útils de la vida quotidiana. 
 

Què és la usabilitat?

La usabilitat és el concepte que s’utilitza per definir si un producte o servei és fàcil d’utilitzar i amb quina rapidesa l’usuari pot realitzar les tasques essencials. Els cinc factors clau de la usabilitat, vàlids tant per a productes físics com digitals són els següents:

  • Eficiència: el temps que triga un usuari a realitzar les tasques principals.
  • Capacitat d’aprenentatge: la capacitat de l’usuari  per aprendre ràpidament les característiques del producte, tot i no haver utilitzat mai un servei similar.
  • Satisfacció: l’experiència general que té l’usuari quan utilitza el nostre servei. 
  • Memorabilitat: la capacitat de l’usuari de recordar fàcilment el camí cap a la funcionalitat principal i la realització d’una tasca addicional durant la segona visita.
  • Avaluació d’errors: la  nostra capacitat de revertir la situació quan un usuari pren el camí equivocat. I quin impacte tenen aquests errors en la satisfacció general dels usuaris.

 

Per què és important la usabilitat?

Més del 46% dels usuaris abandonen un lloc web perquè no poden entendre el que fa o ofereix l’empresa. Els principals motius d’abandonament són el mal disseny i la navegació per les diferents pàgines.

La facilitat d’ús no només fa que el producte sigui fàcil d’utilitzar, sinó que també juga el factor clau per transmetre el missatge de l’empresa. Si un client pot veure el propòsit del producte o la pàgina web a la primera pantalla, serà gairebé la meitat menys probable que marxi.

Foto de capçalera de Basetis
Communication,Design,Medalla Pulitzer,Open,UX,