El passat abril un grup d’estudiants de la UAB es va posar en contacte amb BaseTIS per realitzar un treball de camp sobre la nostra infraestructura de xarxes. En aquest post us expliquem com ha estat l’experiència.

 

En primer lloc, des de l’equip de Sistemes vam avaluar la petició i es va determinar que, sempre que no es facilités informació sensible, ens semblava una bona proposta de col·laboració pel profit que en podríem treure ambdues parts.
 

Inici del treball cooperatiu

Els primers contactes van ser via mail. Els vam traslladar una petita explicació de com és la nostra instal·lació, ja que, tot i ser una empresa IT, al fer gran part de la nostra feina al Cloud, no disposem d’una gran infraestructura de servidors, routers o firewalls. Malgrat això, ens van respondre que la infraestructura els hi servia per al seu treball, i a partir d’aquí vam concretar una visita en persona a la nostra oficina de La Pedrera.

El dimecres 2 de maig es van presentar a la oficina els estudiants Oscar Sanchez, Elliot Ribas, Ivan Sicart i Miquel Barberà. Per part de BaseTIS el va rebre una delegació de l’equip de Sistemes composta pel Jorge Navarro, el Kilian Úbeda i el Carlos Bermudo. Aquesta primera presa de contacte es va traduir en una entrevista on els estudiants ens van fer preguntes tècniques respecte a la infraestructura i la nostra feina. Posteriorment els hi vam fer un tour per la oficina per mostrar-los la infraestructura de xarxa que van poder fotografiar per documentar el seu treball.

A part d’això, també els hi vam mostrar algunes de les aplicacions que fem servir per gestionar i monitoritzar la infraestructura. D’aquestes, els hi vam facilitar un parell de captures d’alguns panells de monitorització de com fem la gestió interna, donat que justament coneixien l’eina que fem servir (Nagios).

Una experiència positiva

El balanç de l’experiència és positiu per ambdues parts. Tots vam aprendre coses noves. A nosaltres, Sistemes BaseTIS, ens ha servit per veure en quin punt ens trobem en la infraestructura de xarxa i estudiar la possibilitat d’implementar algunes de les propostes de millora que ens van traslladar a partir de les conclusions del seu estudi.
I ells, van poder aprofundir més en un cas pràctic de gestió i administració d’una xarxa en l’ambit empresarial, i veure totes les possibilitats que ens poden oferir les diferents eines de monitorització per detectar errors i prevenir possibles incidències futures.

A continuació podeu trobar enllaçats tant el treball final com el pòster resum que van realitzar amb tota la informació que els hi vam proporcionar i ens han fet arribar.

Treball final

Pòster resum

 

Foto de capçalera: Irobertson / Pixabay
Formación,Open,systems,uab,