Com ha sorgit la idea de l’app?

L’origen de la idea va ser un projecte intern d’un dels membres de l’equip, Fatima Sahar, que va desenvolupar l’aplicació CATàleg. Aquest projecte promovia l’ús de la llengua catalana a través de diferents tipus de continguts com ara sèries, pel·lícules, documentals, llibres, música, videojocs, etc. El projecte va ser presentat a un concurs anomenat Wapps i va guanyar el premi a millor aplicació.

 

A partir d’aquesta idea, vam decidir enfocar-nos en el contingut audiovisual en català i desenvolupar una aplicació amb les tecnologies més innovadores per a iOS. Vam començar a buscar API’s que ens permetessin portar-la a terme.

Després d’una exhaustiva recerca per part de la project manager, la Marta Altarriba, va descobrir una pàgina web amb les dades necessàries per fer possible l’aplicació. Un cop trobada, vam començar a treballar.

 

Sobre la web – Goita què fan, ara!

La web que vam trobar s’anomena goitaquefanara.cat. Gràcies a aquesta, hem pogut continuar amb el projecte. De forma voluntària recullen diàriament bona quantitat de pel·lícules i sèries i ens faciliten totes les dades que mostrem a l’aplicació.

En el moment que la vam trobar, encara no disposaven d’una API, però ja tenien intenció de desenvolupar-la. Quan els hi vam explicar el nostre projecte, els hi va interessar i van decidir portar-la a terme i donar-nos accés a ella. El grup de desenvolupadors de la web està liderat per en Jaume Moron. Ells recopilen la informació més recent sobre el contingut en català, milloren la web i gestionen les xarxes socials en el temps lliure.

 

Funcionalitat de l’app – GoitaPlay

GoitaPlay és una plataforma que ens ofereix la possibilitat de descobrir i accedir al contingut audiovisual en català, sigui subtitulat, doblat o original, i que estan disponibles a través dels diferents proveïdors de streaming existents al mercat com Netflix, HBO, Apple, entre altres, i canals autonòmics com TV3 i SX3.

Amb l’aplicació, podem explorar diferents llistes on els continguts estan categoritzats, filtrar per plataformes, o fer una cerca ràpida per saber si una determinada producció està disponible en català i on es pot trobar actualment, i també es reben notificacions diàries amb nou contingut afegit!

A la plataforma trobarem informació detallada sobre cada pel·lícula, sèrie, curtmetratge o documental, com per exemple els gèneres, l’any d’estrena, la durada, els directors i actors que hi participen, una breu sinopsi i les plataformes on es poden veure, amb una navegació directa a cada una d’elles. A més, també tindrem la possibilitat de compartir aquestes recomanacions amb amics i familiars a través de diferents opcions.

A més, a l’apartat de configuració de l’aplicació, podem personalitzar la nostra experiència escollint el tema, la pantalla que volem que es mostri en obrir l’aplicació, informació sobre la col·laboració entre Basetis i Goita què fan, ara!, i compartir l’app amb altres persones.

 

Quines tecnologies s’han utilitzat?

L’aplicació per a iOS està disponible a partir de la versió 15, per això hem pogut utilitzar les tecnologies més actuals.

Hem programat amb Swift utilitzant el framework de creació de vistes SwiftUI i implementant MVVM i Clean Architecture.

Hem aplicat conceptes com Combine, i concurrència amb async await amb la programació declarativa i reactiva i hem utilitzat llibreries de l’OTM (l’Oficina Tècnica de Mobile de Basetis, que donen suport a alt nivell a tots els projectes) com RestUtils i EncodingUtils.

A més, hem integrat Firebase per poder gestionar els errors crítics que poguessin aparèixer en l’aplicació i on administrem les notificacions.

Pel que fa a Android, l’aplicació està disponible a partir de la versió 6 (“Marshmallow”). S’ha utilitzat el llenguatge Kotlin, utilitzant Compose per a fer les vistes i, tal com s’ha fet amb IOS, s’ha aplicat el patró arquitectònic MVVM i Clean Architecture

A partir d’una plantilla base de l’OTM, s’han utilitzat les eines més actuals que ofereix Google, aplicant conceptes i recursos com els flows, les coroutines, la programació reactiva i els mètodes asíncrons.

 

Sobre l’equip

El desenvolupament de l’aplicació es realitza en dos equips, un per a iOS i un altre per a Android. 

L’aplicació va començar sent programada nativament per iOS i després es van incorporar nous desenvolupadors i convenis per poder continuar amb el desenvolupament per a Android.

Hi ha hagut molts canvis en els membres de l’equip durant el projecte, però actualment, en l’equip d’iOS som Nekane Pardo, Fabian Puig i Fatima Sahar i anteriorment també formaven part Joan i Pedro. En el suport tècnic són Marta Altarriba i Ivet Acosta, i prèviament també en José Luis

En l’equip d’Android som Estela Pérez, Ignatius Showmyo, Sergio Expósito, Arnau Torrents, Jordi Bujaldón, i per un curt període en Guillem Pejó. En el suport tècnic són Albert Pinto i Jordi Saumell.

L’encarregat del disseny de l’aplicació és Frédéric Gaspard, de Baliente.

Respecte a product owner tenim a Iris Serrano, i en gestió de projecte a l’Albert Mialet

Com a Scrum master està en Sergio Expósito i anteriorment la Marta Altarriba.

 

Properes versions (objectius)

Per a futures versions de Goita Play, tenim previst afegir encara més informació detallada de cada contingut, com la puntuació d’IMDb i TMDB, el tràiler i la informació del casting de doblatge català. Com també volem millorar el filtre de la secció de catàleg.

Incorporarem el registre per poder guardar les dades i personalitzar l’aplicació segons les preferències de l’usuari: una vegada que s’inicia sessió dins de l’aplicació, mostrarem els continguts favorits, així com els proveïdors que disposem per facilitar les cerques i possibilitat de puntuar en Goita que fan, ara!.

A més, en breu disposarem d’una secció de cartellera on podem cercar les pel·lícules que actualment es troben en emissió a les sales de cinema i cicles de cinema.

 

Descarregueu-la!

En l’actualitat, l’aplicació per iOS es pot descarregar a l’App Store i està disponible per iPhone i iPad (amb la possibilitat de descarregar-la també en el Mac!). 

Us animem a provar-la, enviar-nos suggeriments i també posar-nos bona nota en la store 😉.

Pel que fa a Android encara està en desenvolupament, però ben aviat també es podrà trobar a la Play Store.
 

Imatges del post són captures de pantalla de la plataforma Goita què fan ara
apps,català,Goita QuèFanAra,Medalla Blogger,mobile,mobilitat,Open,