Des de Basetis hem cregut interessant donar suport a aquest moviment i adherir-nos al manifest per garantir una renda bàsica universal. Creiem que és una política social molt important perquè les persones tinguin una vida digna.

 

Renda Bàsica Universal vs Ingrés Mínim Vital

Dos dels punts clau de la renda bàsica universal (RBU) són: la incondicionalitat, és a dir, no condicionat a una situació: pobresa, discapacitat, desocupació… i la universalitat, la no focalització en determinats col·lectius.

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) que es va aprovar fa pocs dies és una mesura que impulsa la reducció de la pobresa i suposa un pas més en les polítiques de garantia d’ingressos, però és un exemple clar de subsidi condicionat i molt focalitzat per a persones extremadament pobres, que exclou les persones en situació administrativa irregular i amb discapacitat. A més, afegeix una nova tramitació a un sistema de protecció social ja de per si complex i burocratitzat.

Aquest vídeo ho explica molt bé:

 

El manifest

Arran de la crisi de la COVID-19, un grup de professionals dels sectors públic i de la iniciativa social han decidit promoure un manifest a favor de la Renda Bàsica Universal. La situació actual pot ser un bon moment per reivindicar canvis estructurals en les polítiques de serveis socials i socioeducatius.

La intenció de la campanya és sumar-nos a aquelles persones, iniciatives i grups que reivindiquen la RBU, contribuint a reforçar-ne la visibilització i la incidència política.

El manifest aposta per un replantejament radical de les polítiques dels serveis socials i socioeducatius amb un mecanisme de justícia social i de redistribució de la riquesa amb una viabilitat i sostenibilitat econòmica avalada.

 

Llegeix el Manifest complet

 

Per què?

Per a un canvi radical i estructural de la societat i els drets de ciutadania

El treball assalariat és la via a través de la qual les classes treballadores han obtingut els recursos materials per «guanyar-se» la vida. Però, en molts casos, no es tracta d’una elecció, sinó d’una coacció, ja que moltes persones renunciarien a la seva feina actual en cas de no dependre d’un salari per satisfer les necessitats bàsiques.

Tenim treballadors i treballadores pobres, ja que sobre la base del treball remunerat es defineix la riquesa, la pobresa, l’explotació, la precarietat, l’exclusió, etc.  

La RBU planteja reinventar la concepció i el valor del treball, augmentant la capacitat negociadora de les condicions del treball assalariat i afavorit el desenvolupament de formes de treball cooperatiu, d’organització comunitària, de pressió social i política i de cura col·lectiva.

 

És una oportunitat per a uns serveis socials i comunitaris radicalment diferents

La RBU es fonamenta en la lògica del dret i la justícia social, no del mereixement. Això implica reconèixer les persones com a subjectes d’un dret universal i no pas com a subsidiàries dels recursos públics, més enllà de consideracions administratives com l’autorització de residència exigida per a les persones migrades. La RBU dignifica i garanteix la vida per ella mateixa.

La RBU elimina la multiplicitat de subsidis condicionats, prestacions, ajuts i beques, que s’han mostrat insuficients per resoldre les necessitats de la població i que, a més, conformen un laberint burocràtic. Una política pública que estigmatitza les persones i dificulta (quan no impedeix).

La RBU transforma d’arrel els recursos i els serveis socials, aprimant les estructures administratives i situat en el centre de la seva acció relacions més democràtiques i basades en la voluntarietat.

La RBU reforça que els serveis d’atenció social, socioeducatius i comunitaris es focalitzin en tasques fins ara secundàries per potenciar dinàmiques de treball i recursos basats en el desenvolupament de la vida, en la prevenció i promoció, en l’atenció especialitzada, en l’acció grupal i col·lectiva, en la relació amb l’entorn i en l’acció comunitària.

La RBU redueix els prejudicis entre veïns i veïnes, evitant que sorgeixin conflictes i rumors respecte als mèrits, els criteris de concessió de beques, ajuts, prestacions… Amb la RBU tothom parteix d’una renda que iguala i dignifica.

Les implicacions del context derivat de la crisi de la COVID-19 ho estan fent encara més evident: La RBU és una oportunitat per desvincular el treball com a vector fonamental per a la inclusió social.

 

Més informació de la iniciativa

Font foto capçalera: web manifest

Open,RBU,reward,Top post,top10,