El baròmetre

Fa uns dies ens va arribar el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018. Es tracta d’un eina elaborada pel Cercle Tecnològic de Catalunya, el CTecno, que s’ha convertit en l’estudi de referència del sector tecnològic i digital al nostre territori, que en la seva desena edició recull les percepcions d’una mostra de més de 1.000 empreses (499 empreses d’oferta i 526 empreses de demanda). Aquesta representa l’edició amb major representativitat del teixit empresarial català.

M’agradaria compartir la lectura d’aquest estudi del que BaseTIS en formem part, ja que queda molt detallada la nostra realitat com a empresa. Us resumiré les dades que per a mi són més rellevants i que crec que són uns bons indicadors per entendre on som.
 

Des del punt de vista de l’oferta

El primer que destaca en aquest baròmetre és que el sector TIC a Catalunya continua immers en un context de creixement i amb unes expectatives molt positives de cara als propers anys. El teixit empresarial TIC el componen 15.077 empreses, de les quals 2.766 es troben a Barcelona.

Facturació

Durant l’any 2017 més de la meitat de les empreses que ofereixen serveis TIC (54,1 %) han augmentat la seva facturació anual. D’aquestes, un 31,9 % ho ha fet amb un creixement superior al 2,5%.

BaseTIS ha estat del 23% de les empreses del sector que ha pujat la facturació un 16% respecte al 2016!  

Pel que fa a les previsions per a aquest any 2018, un 59,5% de les empreses del sector TIC projecten un escenari de facturació superior al del 2017. El 37,5% de les empreses preveu un increment de facturació anual per sobre del 2,5%, una dada superior respecte els resultats de l’any anterior. Per part de BaseTIS, les previsions per aquests 2018 evidentment esperem superar-les! Per tant, en el nostre cas, esperem aquest increment mínim del 2,5 % respecte el 2017, tot i que la intenció és que sigui major.

Contractació

Pel que respecta a contractació per al 2018, el 53,8% de les empreses TIC preveuen augmentar-la. BaseTIS clarament és dins d’aquest percentatge d’augment, que implica creixement del nostre equip, cerca de nou talent, incorporació de persones qualificades, i per tot plegat, bones expectatives empresarials.

Traves a superar

No obstant les bones xifres, també és cert que aquests resultats evidencien la necessitat de véncer certes barreres estructurals que dificulten que la valoració del propi sector de l’oferta tecnològica millori respecte als anys anteriors. El present informe identifica i aprofundeix en aquestes barreres com són, per exemple, la dificultat d’incorporar i retenir talent o la manca de cultura col·laborativa entre empreses del sector TIC. Són dades que possiblement cal analitzar.
 

Des del punt de vista de la demanda

Des d”aquest vessant, es troben resultats lleugerament superiors als obtinguts entre les empreses d’oferta. El grau de digitalització de les empreses de la demanda TIC és cada cop més elevat. Creix l’aposta per digitalitzar-se amb l’objectiu de mantenir la competitivitat en l’actual mercat global. L’àrea TIC esdevé estratègica en les empreses, això vol dir que hi ha molt mercat per actuar i la nostra feina és saber trobar-lo i encaixar-lo amb la nostra oferta.

La dada és que hi ha una traslació del valor afegit TIC cap a les empreses de demanda, les quals acceleren la seva digitalització i, per tant, inverteixen més recursos, incorporen més personal TIC propi i es formen més en àmbits tecnològics. 

Com a conclusió, ens adonem que estem en un sector en creixement i que hem d’estar preparats per ser capaços d’afrontar tots els reptes digitals que la demanda està reclamant i necessitant, amb iniciatives de propostes noves que accelerin el desenvolupaent d’estratègies per a les empresess demandants.
 

Els reptes

  • Promoció del talent. Cal desenvolupar una estratègia de creació, captació i retenció de talent TIC i digital com a eix per millorar la competitivitat de les empreses del país, amb especial èmfasi en el talent femení.

  • Aportació de valor. Cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada, focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda.
     

La tendència de creixement de la facturació de les empreses de l’oferta TIC catalanes s’ha consolidat fins l’any 2017 i a més es preveu que continuï creixent durant el 2018. Tenint en compte tots aquests indicadors presents i la seva evolució en la darrera dècada només podem concloure que, malgrat el context de forta crisi econòmica viscut els darrers anys, el sector TIC és un sector cada cop més potent i la seva contribució al desenvolupament econòmic del territori és cada cop més rellevant. 

 

Felicitats BaseTIS i felicitats a tothom per fer-ho posible!
 

El document

Us comparteixo l’enllaç des d’on us podeu descarregar el document en diferents idiomes i la infografia de resum, més avall.
 

 

Imatges: Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018
CTecno,empresa,Open,