Communication

Sobre mi

Cada vegada som més i més dispersos. Mantenir-nos al dia de tot el que passa al voltant de BaseTIS  és un gran repte. Per sort, cada vegada comptem amb més canals i suports perquè la informació flueixi en totes les direccions, de manera coordinada i coherent. L'equip de Communication People és obert a tothom de BaseTIS. Entre totsestem donant forma a la comunicació entre persones i a la comunicació de BaseTIS amb la societat, les institucions i el sector de la consultoria. Coordinar aquest bloc i conseguir que tiri endavant amb èxit, és un exemple de la nostra tasca.