S’acosta Sant Jordi, i un grup d’estudiants de medicina de l’Hospital del Mar inicia una campanya solidària per fer arribar roses als pacients ingressats!