Ja s’han publicat els resultats de l’enquesta sobre l’estat de Javascript i CSS en 2022
Molt interessant per veure les tendències del desenvolupament web
https://2022.stateofjs.com/
https://2022.stateofcss.com/