Com ja es va informar en aquest post, ja hem començat a treballar en la confecció del Pla d’Igualtat. Just abans de les vacances d’estiu vam tenir la primera reunió de l’equip de treball amb la persona externa que ens ajudarà a fer el seguiment.

 

Avui us volem fer cinc cèntims de qui formem part d’aquest grup de treball, què hem fet fins ara i què anirem necessitant de totes vosaltres.

Equip Pla d’Igualtat:

 • Aina Cuxart
 • Albert Mercadé
 • Clara Carreras
 • Manel Llopart
 • Maria Castells
 • Roger Sanjaume
 • Rosa Carballés

 

Com a persona externa està la Mariona Zamora, de L’Esberla. En les pròximes setmanes ja us explicarem una mica més qui són i què fan, escrit per elles mateixes.

A la primera reunió vam presentar-nos, definir la metodologia de treball i vam establir tot el calendari de què suposarà la feina dels pròxims 9 mesos. La idea és que aproximadament a la primavera de 2019 tenir-ho tot definit i a partir d’aquell moment caminar sols cap a un futur més igual i conscienciat. El propòsit és que un dia no calgui fer un pla d’igualtat.

 

Planificació de la feina

La feina que tenim actualment fins a la pròxima reunió (que serà a finals d’octubre) és preparar tot un document d’anàlisi de la situació actual de BaseTIS, tant en dades qualitatives com quantitatives. No us podeu ni imaginar de la de dades que hem de preparar, per sort estem treballant amb l’ajuda de l’equip de Data Analytics per poder recopilar totes les dades quantitatives, moltes ja consten a l’ERP. Segurament en les pròximes setmanes demanarem a basetianes i basetians omplir tot un seguit de dades a l’ERP, però encara estem treballant-hi.

A més de l’ajuda que necessitarem de les persones de BaseTIS per tenir totes les dades necessàries informar-vos que es faran les següents sessions participatives:

 • 7 grups de discussió (es farà selecció de persones representatives de diferents àrees, clients i perfils concrets).

 • 3 tallers de diagnosi i sensibilització (estaran oberts a tothom, ja enviarem la convocatòria en el moment corresponent).

 

A nivell de calendarització, totes les tasques del pla s’han dividit en quatre blocs, planificats de la següent manera:

 • Fase I: Planificació del procés de diagnosi i elaboració del pla

 • Fase II: Recollida i anàlisi de dades

 • Fase III: Presentació i valoració de la diagnosi

 • Fase IV: Redacció i presentació del pla d’igualtat

Què és un pla d’igualtat?

És un conjunt de mesures que s’estableixen en una empresa per garantir que les treballadores i els treballadors participin igualment en la formació, la promoció i altres pràctiques de l’empresa, i també per equilibrar la presència de dones i homes a la plantilla i, especialment, als llocs de treball on hi ha un nombre escàs de dones. A més, també ha de vetllar per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

Fotografia de capçalera de Unsplash
compromís social,compromiso social,engagement,gènere,igualtat,Open,PushingSocialChange,social,