On hem arribat?

Donant resposta a les inquietuds que tenen els basetians i basetianes, avaluades les diferents propostes i garantint el seu funcionament, hem arribat a 100 Experiences. Aquestes han estat centrades en temes prou variats.
 

Què són les Experiences?

Són projectes interns i col·laboratius que ens permeten ampliar el nostre coneixement i alinear-nos amb les tecnologies més capdavanteres, tot gaudint del camí i l’experiència. Aquests poden ser proposats per qualsevol persona, sempre que els seus objectius no entrin en conflicte amb la filosofia de l’empresa i estiguin alineats amb les següents funcions:

  • Aprenentatge de noves tecnologies o formació
  • Creació d’oportunitats comercials
  • Desenvolupament de projectes innovadors o d’interès estratègic
  • Millora social o de suport a una entitat social

 

Quines Experiences existeixen?

Durant aquests anys hi han hagut propostes prou variades. Per exemple, us llistem les públiques i finalitzades aquí:

 

S’han utilitzat diferents tipus de tecnologia, com per exemple: 

PHP, HTML, CodeIgniter, Ionic, AngularJS, NodeJS, MongoDb, CSS, Oracle, Shell-scripting, JavaScript, XNA, Unity 3D, Python, PhoneGAP, Firebase, Onsen UI, Tableau, PeriscopeData, Hadoop, Spark, Cloudera, QlikView, PLSQL, Neo4j, iGraf, Raspberry, Arduino, Flutter, Django, SQL Lite, Jira, Generetis, IA, Machine Learning, NLP, .Net, ReactJS + Redux + Typescript, AWS, mapsbox, docker i un llarg etc.
 

I s’ha col·laborat amb entitats com:

Fundació AcidH, Sindicat de Llogaters, Ha Ha Tay, Arrels Fundació, Solidaritat Sant Joan de Déu, Factoria F5, Wellness Habits, Sport2Live, etc.
 

Quin valor els hi donem?

Creiem que el naixement de les idees és espontani i fugaç, la naturalesa humana té la capacitat innata de generar idees. Per aquest motiu, la concepció d’idees li pot sortir a qualsevol basetià o basetiana. 

Per altra banda, el nostre país té un dèficit en el procés de transformació digital del tercer sector. El que els impedeix la seva eficiència i innovació. La digitalització, a més, els ha de permetre guanyar capacitat d’influència i mobilització.

Creiem que la millor forma de contribuir al bé comú, tenir un retorn tangible, experimentar i a enfrontar-nos als reptes futurs, és investigant quines poden ser les millors solucions i a Basetis ho fem a través de les Experiences.

 

Moltes gràcies a tothom!

Foto de capçalera de Basetis
Experiences,Open,OpenCultura,